Een nieuw blog

Nog even een blog schrijven. Is er dan wat belangrijks gebeurd? Nou eigenlijk niet. Ja, we zijn gaan tennissen en golfen en lopen en fietsen met onze kinderen. Toch maar een kleine opsomming.

De Tweede Kamer heeft na mijn vorige blog ook daadwerkelijk gestemd over de voorgenomen fusie. Eigenlijk iedereen was voor. Er zijn veel toezeggingen gedaan en dat heeft de meeste fracties in de Raden van Bussum Naarden en Muiden wel tevredengesteld. In Bussum zijn binnen de Raad nog kleine haarden van ontevredenheid. De kans dat de Eerste Kamer dwars gaat liggen is inmiddels minimaal. Het is eigenlijk ook niet de rol van die Kamer maar de politiek is op dat gebied de laatste jaren wel veranderd. In dit geval zal het niet gebeuren. De begrotingen zijn af, de besparingen zijn ingepland en de opgelegde bezuinigingen die los staan van de fusie zijn ook verwerkt. Er is een nieuwe gemeentesecretaris voorgesteld en ook de functie van raadsgriffier is inmiddels zo goed als zeker ingevuld.

Het gemeentehuis van de nieuwe gemeente lijkt in Bussum te komen. Er is nog eens goed naar gekeken en alle fracties lijken unaniem van mening dat een verbouwing van het huidige gemeentehuis eigenlijk de enige optie is. Na de stemming in de Eerste Kamer kan er nog harder gewerkt worden en kan het hele plaatje plus een stukje beleid voor in ieder geval de eerste twee jaar, worden ingevuld. Er is gekozen voor een zittingsperiode van 2 jaar in plaats van 6 jaar en dat lijkt mij verstandig. Iedereen kan dan zien hoe het gaat en dan kan er over twee jaar al geëvalueerd worden en dan kunnen de kiezers met meer overtuiging stemmen over nieuw beleid.
De werkzaamheden op Gooimeer Zuid zijn als u weet op 30 maart afgerond. Op 23 april rond half tien zullen de Naardense wethouders Van Meerten en Sanderse het nieuwe Gooimeer Zuid als het ware openen.

Ook het Ruysdaelplein is opgeleverd. Het initiatief van Jelmer Kruijt en Marleen Sanderse heeft tot een resultaat geleid. Het is mooi geworden en de meeste mensen zullen tevreden zijn.
In Bussum wordt hard gewerkt aan de beleving Bussum. De bloembakken hangen weer en er zijn wat aanpassingen aan de Nieuwe Brink. De zondagopening zal in de voorjaar- en zomer periode haar ultieme test krijgen en dan zal bezien worden of Bussum tenminste het winkelhart van de aanstaande gemeente zal kunnen zijn. Daarna zal de openstelling door de Raad geëvalueerd worden. Waarom is mij eigenlijk een raadsel. Ik heb er bij gezeten toen het besluit genomen werd maar ik krijg de indruk dat de Raad in Bussum zich graag wil bemoeien met zaken waar het zich gewoon buiten dient te houden.

Op woensdag 6 mei is de volgende FIN bijeenkomst. De plaats van handeling is nog niet helemaal bekend. Een dezer dagen zal het besluit vallen. Gebruikelijk zal de bijeenkomst deze keer op locatie plaatsvinden. Nu de fusie zo dicht bij is wordt het tijd te bekijken of we ook in Muiden leden kunnen werven. Wel leden natuurlijk die passen binnen onze doelstellingen dus in principe geen kleine horeca en detailhandel. Heeft u vrienden, kennissen of zakelijke relaties in Muiden die lid zouden willen worden, dan kunt u ze meedelen dat dat inmiddels kan. Muiden zal per 1 januari 2016 naar alle waarschijnlijk tot onze werkgebied gaan behoren. De naam van de FIN zal dan ook wel haast zeker veranderd moeten worden in FIN Bedrijvenvereniging Gooise Meren.

Deel dit bericht