FIN Jaarvergadering 2019 komt eraan

Dit keer open ik maar eens met mededelingen over de vereniging. Dit ook omdat er op politiek terrein weinig gebeurd is waarbij wij als FIN direct of indirect betrokken zijn.

Woensdag 5 juni is het weer zo ver. De jaarvergadering. NH Hotel Naarden 17.30 uur. Een volle agenda en toch naar alle waarschijnlijkheid een korte vergadering. Na afloop de gezellige borrel en een buffet maaltijd voor degenen die zich van tevoren hebben opgegeven. Liesbeth benadrukt het altijd in haar oproep, “geen aanmelding geen eten”. Er wordt nu eenmaal ingekocht op het aantal deelnemers.

Tijdens de vergadering nemen we afscheid van bestuursleden Luuk Kuiper en Yvette de Vries. Zij hebben wel te kennen gegeven nauw betrokken te willen blijven bij de FIN en hebben ook aangegeven dat zij op diverse terreinen actief zullen blijven. Hun plaatsen zullen naar het laat aanzien worden ingenomen door twee relatief jonge leden, Erik Reilink en Maarten van der Aart. De meeste leden zullen deze actieve leden kennen. Zo niet, dan zullen zij zich ter vergadering graag kort voorstellen. Als er geen tegenkandidaten komen zullen zij gekozen worden en John van Lambalgen en de ondergetekende herkozen. We zetten een zekere verjonging in en hopen door een nieuwe inbreng op een gedeeltelijk vernieuwd geluid. Helaas geen dames die kandidaat zijn. We hebben best gezocht, maar heel veel keus hebben we in onze vereniging nog niet. Dat mag wat ons betreft best snel veranderen. Naast de gebruikelijke agendapunten zal er een 5 minute talk zijn van Boost en heeft wethouder Alexander Luijten aangekondigd, als het even kan, te komen en ons vertellen waar de gemeente voor de ondernemers op dit moment mee bezig is.


De gemeente heeft een eerst voorlopige visie op het bestemmingsplan Gooimeer Zuid gepresenteerd. De hele opzet is toch wat omgegooid. Er is een gesprek geweest tussen vertegenwoordigers van de gemeente en de leden van Rofin en die zullen daar direct of via mij over rapporteren. Daarna komt het concept plan beschikbaar en zal iedereen zich kunnen uitspreken of zich voor meer collectieve zaken kunnen richten tot Rofin of het bestuur.


Op het moment van verschijnen van deze blog zal ongeveer de naam van de nieuwe wethouder ruimtelijke ordening worden gepubliceerd. Dat is voor deze week aangekondigd. We zijn benieuwd. Het heeft echt te lang geduurd. Zelfs de partij met een lokaal vrij groot ledenbestand slaagt er niet in slagvaardig op te treden. Een moeilijke portefeuille omdat een plan op dit gebied bijna niet te presenteren valt zonder heel veel inspraak en daarmee meestal heel veel strijd. Als we alle plannen tegen het licht houden, mogen we toch wel stellen dat het erg moeilijk is er enige vaart in te houden. Gelukkig lijkt het plan Bredius inmiddels wel op de rit te staan. Nog niet helemaal wat ik zelf zou willen, maar het is goed dat er een knoop wordt doorgehakt en dat de gemeente het plan niet nog eens heeft teruggenomen. Op enig moment moet het natuurlijk afgelopen zijn en moet er een klap op een voorstel worden gedaan. Het bouwen van woningen voor het sociale segment (onder de 720 euro huur) kost heel veel geld. Dat blijkt wel uit de gepresenteerde opstellingen voor het project Bredius. In dat licht is het niet zo vreemd dat de gemeente al jaren onder de maat blijft waar het het (laten) bouwen van sociale woningen betreft. Het maar blijven roepen dat er meer woningen gebouwd moeten worden en het inmiddels bijna verketteren van een Woningbouwcoöperatie als Dudok Wonen, komt in dat licht toch wel een beetje goedkoop over. Bouwen waar dan en wie draait op voor de kosten?

De recente Europese verkiezingen in Gooise Meren hebben net als in de rest van Nederland een vrij verrassende uitkomst gehad. Opkomst van FvD (maar minder dan verwacht), teloorgang van de PVV en hele mooie uitkomst voor de PvdA (dankzij of ondanks Asscher blijft wel de vraag) en toch wat tegenvallende resultaten voor Groen Links en D66. Dit alles wel bij een vrij lage opkomst. Gooise Meren steekt op dat punt nog wel heel gunstig af bij de rest van Nederland. Veel belang voor de lokale of zelfs de landelijke verhoudingen zullen we aan de uitslag niet hoeven te hechten. Dat is althans mijn mening.

Ik sluit af met de wens jullie allemaal op de jaarvergadering te zien. Woensdag 5 juni in het NH Hotel Naarden. Dus niet alleen bij het eten en de borrel maar ook bij de vergadering zelf. Ondersteun mijn oproep de FIN meer dan een vrienden- of eet en borrelclub te laten zijn. Het wordt in alle gevallen gezellig. Dat dan weer wel.

Deel dit bericht