Crailo revisited

De GEM Crailo heeft tijdens corona hard gewerkt aan de voortgang van het project. Het concept beeldkwaliteitsplan is gepresenteerd. Ik was onlangs aanwezig bij een presentatie voor de Ateliergoep Crailo. Het ziet er allemaal heel fraai uit. Samen met het mobiliteitsplan is de presentatie inmiddels te zien op de website van Crailo www.crailo.nl. Het wordt mooi groen met uitdagende gebouwen en materialen. De echte tekeningen van de woningen moeten nog gemaakt worden en daarvoor zullen ontwikkelaars en aannemers gezocht worden. Het beeld is wel duidelijk. Er zijn nog wel wat uitdagingen want de voorwaarden zijn nogal streng en het nog op te stellen energieplan, zonder aardgas, zal de GEM nog voor grote uitdagingen plaatsen. Dit dan zeker als de bouwkosten per woning uitgerekend moet gaan worden. De GEM heeft er nog alle vertrouwen in. Wie ben ik dan om me al te veel zorgen te maken.

Goed nieuws kwam er ook uit Bussum. De HEMA gaat waarschijnlijk toch het oude C & A gebouw betrekken. Ik had het niet verwacht en vind het vreemd voor zo’n kwakkelend bedrijf. Zeker in een vestigingsplaats als Bussum. Voor Bussum en voor de eigenaren van panden rond de Nieuwe Brink is het goed nieuws. Er zijn duidelijk te veel winkelmeters in Bussum maar voor een supermarkt was volgens alle deskundigen nog wel ruimte. Door verplaatsing van de HEMA komen er dan geen relevante meters bij. Wel wordt het centrum feitelijk groter gemaakt en dat kan naar mijn mening Bussum slecht hebben.
De gemeenteraad is op dit moment tot 2 september met reces. Het wordt dus stiller in de lokale politiek. Er was nog wel wat discussie over de PMD bak. De GAD stapte wel wat erg makkelijk heen over de inmiddels wijd en zijd bekende rapporten over de beperkte milieuwinst van dit soort afvalscheiding. Daarbij ging het dan niet om het metaal maar om het plastic. Of de gemeenteraad van Gooise Meren ook de andere deelnemende gemeentes en de GAD zelf kan overtuigen, staat nog lang niet vast. Wel is duidelijk dat binnenkort het algeheel functioneren van de GAD onderwerp van gesprek wordt en dat er gebenchmarkt gaat worden met vergelijkbare diensten en mogelijk zelfs met particuliere afvalverwerkers. Dat kan ook nog een heel interessante discussie gaan worden.

Het FIN bestuur gaat op 23 juli vergaderen. Input van de leden is altijd welkom. De wethouder RO, Jorrit Jan Eijbersen, heeft onze nadere input gevraagd op het gebied van het bestemmingsplan Gooimeer Zuid. Het concept plan is wel klaar maar we kijken graag met hem en zijn staf mee of het nog wat moderner en losser kan. We laten ons als Rofin en bestuur ook graag voorlichten over wat er nu wel en niet precies kan en hoe dat er uitziet in het licht van de Omgevingswet die er toch ooit gaat komen.

Tot slot heeft de FIN tezamen met drie andere bedrijvenverenigingen uit Bussum, Naarden en Muiden een korte visie aangeleverd op de concept mobiliteitsvisie. Zoals ik in mijn vorige blog al aangaf, gaat het stuk eigenlijk nauwelijks tot niet over de bereikbaarheid van bedrijventerreinen. Als inwoner van Naarden heb ik wel een mening en ik denk ook graag mee met de neringdoenden in de kernen. In onze hele korte bijdrage steunen wij als FIN de bevindingen van de andere drie bedrijvenverenigingen. Het economisch perspectief is volkomen uit het oog verloren en luchtfietsen is ook na het concept mobiliteitsplan geen manier van transport.

Juli 2020

Deel dit bericht