logo

Collectieve voorzieningen

Collectieve Afvalinzameling
De FIN heeft een overeenkomst afgesloten met 2 regionale afvalverwerkers, waarbij leden op individuele basis hun afval, tegen ‘voordelige’ tarieven, kunnen laten inzamelen. Het voordeel voor het gehele bedrijventerrein Gooimeer is vooral hoe minder inzamelaars, hoe minder verkeersbewegingen. Leden kunnen contact opnemen met de firma Milieu Service Nederland  en/of de firma Milieu Groep Midden Nederland . De FIN spreekt uitdrukkelijk geen voorkeur voor één van deze bedrijven uit.

Collectieve Beveiliging
De FIN heeft een overeenkomst afgesloten met Securitas BV  voor de beveiliging van de bedrijfspanden van alle leden. Voor wat betreft de beveiliging van de bedrijventerreinen Gooimeer Noord en Zuid geldt vooral hoe meer deelnemers, hoe meer surveillance tijdens avonden, nachten en weekenden door Gooiland Beveiliging gerealiseerd kan worden. Door deze surveillance zijn de beveiligers ook zeer snel ter plekke bij onraad op andere, nabijgelegen locaties. Dit is in het belang van iedereen, zogenaamde ‘Free-riders’ zijn dan ook uit den boze. Hierbij geldt dus: DEELNEMEN.

Bewegwijzering Bedrijventerreinen Gooimeer Noord en Zuid
De FIN onderhoudt een bewegwijzeringssysteem voor haar leden op de bedrijventerreinen Gooimeer Noord en Zuid. Op de jaarvergadering 2007 is besloten dat de kosten voor de bewegwijzering geheel door de vereniging gedragen worden. Uiteraard geldt dit bij een zorgvuldig gebruik en zal bij ondeskundig gebruik/gedrag de kosten aan de ´dader´ worden doorbelast. De volgende spelregels zijn van kracht:
• nieuwe leden hebben bij entrée gratis toegang tot de bewegwijzering
• naamswijzigingen worden gratis doorgevoerd
• bij vernieling zal de FIN kosteloos voor vervanging zorg dragen
• bij beëindiging van het lidmaatschap wordt het (de) betreffende bord(en) verwijderd.
Het onderhoud, met name vervanging en vernieuwing, van de bewegwijzeringsborden is in handen van het FIN lid Konnex BV, die alleen van de FIN opdrachten zal aanvaarden.