Coalitie Bussum nu ook bekend

D66 is zoals wel te verwachten viel op haar schreden teruggekeerd en een coalitie in Bussum is het gevolg. Er komen vier wethouders en een coalitie van de VVD, PvdA, Groen Links en dus D66. Het huidige D66 is een heel ander D66 dan de partij van de vorige periode en derhalve mag een beetje gegokt worden op een continuering het beleid. Misschien ook niet erg vreemd nu over anderhalf jaar naar verwachting de nieuwe gemeente een feit zal zijn. Het programma is nog niet bekend en zelfs de portefeuille verdeling is nog niet officieel. Wel lijkt het er op dat op Paul Barneveld na de bestaande wethouders blijven zitten en dat D66 een wethouder uit Blaricum zal vragen wethouder in Bussum te worden. Wie de nieuwe wethouder voor EZ wordt is derhalve nog niet bekend gemaakt. 

Op onze ledenvergadering van mei namen we als FIN afscheid van wethouder Henk Lanting. Ik heb hem namens u bedankt met twee goede flessen Italiaanse rode wijn. De contacten met Henk waren zeer warm. We spraken elkaar regelmatig en door vaak op onze vergaderingen te komen hebben bijna alle leden hem leren kennen en hebben ze hem waar nodig kunnen aanspreken. We waren blij dat zijn opvolger Miriam van Meerten (VVD) ook aanwezig was. Zij stelde zich kort voor. Deze vergadering werd gehouden bij ons lid Felixx Pensioen Consultants te Bussum. De opkomst was zeer goed te noemen. We kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst. Ik heb Felixx namens jullie bedankt voor hun gastvrijheid. 

De volgende bijeenkomst op de eerste woensdag in juni zal de traditionele jaarvergadering met een gemeenschappelijke gratis maaltijd zijn. Traditiegetrouw vindt de bijeenkomst plaats in het NH Hotel te Naarden. Ons officieuze clubhuis. Op die vergadering hopen we ook officieel afscheid te kunnen nemen van Paul Barneveld die de afgelopen periode wethouder EZ in Bussum was. 

We hebben de leden op Gooimeer als bestuur onlangs een enquête gestuurd over glasvezel. Veel leden willen graag glasvezel maar vinden de kosten op dit ogenlik te hoog. Voor kleine bedrijven die geen intensief gebruik maken van het internet zijn de kosten niet anders dan extreem te noemen. Dat kan anders. Via de provincie Noord Holland bestaan er mogelijkheden tot een zekere subsidie. Om daarvoor in aanmerking te komen moeten we wel collectief optreden, vandaar het informeel polsen van de interesse. Het verplicht u tot niets en de aanbieder staat volledig open. De gemeentes Naarden en Bussum zijn al bij dit initiatief betrokken. 

Namens de FIN was ik zaterdag jongstleden aanwezig tijdens de opening van de tentoonstelling 200 jaar bevrijding van Naarden in het Vestingmuseum. Een wat warrige periode in onze geschiedenis als ik het allemaal goed begrepen heb. Namens de FIN was ik gisteren ook aanwezig tijdens het afscheid van de wethouders Henk Lanting en Wil de Vries in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Ik heb diversen van jullie daar weer ontmoet.

 

Deel dit bericht