Burgemeester Ter Heegde bij vergadering van de FIN

Mijn vorige blog dateert van begin maart. Dat is te lang geleden. Mijn excuses daarvoor. Een gebrek aan tijd of inspiratie? Eerlijk gezegd weet ik het zelf niet. Iedereen is hard bezig met werken maar echt veel spannends is er de afgelopen maand niet gebeurd. Natuurlijk hebben we op 15 maart de landelijke verkiezingen gehad. Dit keer geen uitspraken over wat als de opkomst wat hoger zou zijn geweest. Er zijn altijd theorieën welke stemmers er vaak thuisblijven bijvoorbeeld bij slecht weer. Niets van dit alles dit keer. Een fantastische opkomst die deed denken aan de tijd dat stemmen nog verplicht was. Het heeft het napraten over de resultaten en de wil van het volk wel wat eenvoudiger gemaakt. Wel lijkt het nu zo te zijn dat veel mensen bezig zijn alle partijen te verketteren die een deel van hun verkiezingsbeloften niet gaan nakomen. Een verkiezingsbelofte is dan kennelijk het zelfde als een standpunt in een verkiezingsprogramma. Het lijkt er af en toe een beetje op of de mensen die zich het meest roeren op de nieuwe media, de politieke realiteit in ons land en die is er 1 van compromissen, uit het oog verliezen. Zonder compromissen tussen 5 partijen wordt er helemaal niet geregeerd in dit land. Ik hoop dat de onderhandelingen tot een spoedig resultaat leiden en dat de volgende regering snel aan het werk kan. Dat is goed voor het land en ook goed voor het aanzien van de politiek.

Plaatselijk zijn er wel wat schermutselingen over Ahobs, sluitende ziekenhuizen, het oplaten van ballonnen, parkeerplaatsen op de Slochterenlaan die niet breed zouden genoeg zijn, maar veel al is dat alleen maar voor de bühne. Het schijnt er bij te horen. De nieuwe Emmaschool schijnt er ondanks een wat vage poging de besluitvorming nog eens te vertragen, nu toch te komen. Is dat fijn voor ons als ondernemers? Ja en nee, het gaat er om dat er in onze gemeenteraad goed en zorgvuldig besloten wordt maar dan wel binnen een redelijke termijn. Alle informatie en daarna de voors en tegens op tafel en dan besluiten en dan uitvoeren. Het is op papier voor een blogschrijver zo eenvoudig.

Regionaal zijn we ook wel bezig. We zoeken als Federatie een deskundige input uit de regio voor commissies op allerlei gebieden. Bij de uitnodiging voor de ledenbijeenkomst van april zit een korte uiteenzetting met oproep. Het zou leuk zijn als dit soort ondernemerszaken wat meer aandacht kregen. Meer en vooral ook van een grotere groep. Er is ook een eerste versie van een rapport over Werklandschappen. Die is door de opstellers inmiddels met onder meer ondernemers, makelaars en ambtenaren besproken. Hoewel er nog steeds een of twee wethouders in de regio zijn die vinden dat er genoeg ruimte voor bedrijvigheid is, lijkt de meerderheid een andere mening te hebben. Terecht want alleen al aan schuifruimte is er een aantal hectaren nodig. Ook het Mirt overleg vordert. Er is nu weer wat meer focus op de doorstroming in de regio. Er liggen vijf scenario’s. Vier van de vijf eisen zware beslissingen en zullen veel discussie teweeg brengen. Af en toe zal er echt gekozen moeten worden en dat gaat in dit geval bijna altijd het algemeen belang voor. De vijfde is bijna het typische Regioscenario. Niets doen, dan zien we wel hoe het zich ontwikkelt. Die zal het niet worden want dan grijpt de Rijksoverheid wel in.

Waar ook wel wat gebeurt of gaat gebeuren, is het winkelcentrum van Bussum. Ik deed in mijn vorige blog nog een oproep om niet te veel aandacht te besteden aan de leegstand aan het eind van de Havenstraat. Mijn mening wordt niet gedeeld. De wethouder, de dorpsmanager en de voorzitter van OVGM gaan er volgens de lokale media echter keihard tegenaan om de lege panden zo snel mogelijk te vullen. Sympathiek die opstelling. Rennen, vliegen en vooral roepen omdat de huurders en eigenaren rond dat gebied het graag zien, maar het is in mijn visie zonde van de tijd en het geld. Het centrum moet concentreren. Durf nu eindelijk eens te kiezen.

De voorjaarsborrel was en groot succes. Voortreffelijk georganiseerd en een mooie locatie. De opkomst was heel groot te noemen. Ik dank onze sponsors. Hun financiële bijdrage wordt door iedereen gewaardeerd.

Op woensdag 5 april gaan we weer vergaderen. In het NH Hotel in Naarden. Speciale gast is Han ter Heegde, onze nieuwe burgervader. Fijn dat hij komt. Gaat het door, en ik twijfel niet, dan staat hij op punten in ieder geval voor ten opzichte van al zijn recente voorgangers in Bussum en Naarden. Die hebben we op Henk Heijman na, nooit gezien.

Deel dit bericht