Bijeenkomst ABN AMRO Bussum

Op 6 november 2013 waren we te gast bij de ABN Amro bank. De directie had een mooi programma verzorgd. Voorafgaande aan een heerlijke tapas maaltijd was er een zeer interessante spreekbeurt van Carole Thate, de directeur van de Johan Cruyff Foundation. Wij allen beseffen meer dan voorheen dat het wenselijk is dat kinderen van alle leeftijden en speciaal gehandicapte kinderen zoveel mogelijk bewegen. Financiële overwegingen moeten daarbij zo weinig mogelijk een beletsel zijn. Carole, 168-voudig hockey international, wist ons met haar vlotte vertel trant zeer te boeien. 

Tijdens de bijeenkomst vroeg ik uw aandacht voor een enquête die het bestuur mede namens de ledencommissie aan alle leden heeft verstuurd. Het gaat er bij deze enquête om om te bekijken of er zaken zijn die we zouden kunnen verbeteren. Als er interessante aandachtspunten komen zullen we die zeker aan de vergadering voorleggen. Ik verzoek u dus allemaal om de enquête in te vullen. Omdat ik de enquête gelijk noemde met een nogal mislukte enquête van de gemeente Naarden, slechts bestuurslid René Pas, tevens bestuurslid van Vrienden van de Vesting, had de enquête gezien en ingevuld, is het serieuze aspect van mijn vraag tijdens de vergadering wellicht wat verloren gegaan. 

Vrijdag a.s. is het grote FIN feest in Loosdrecht. Het is op een prachtige locatie. Velen van u hebben zich ingeschreven en ik hoop u dan ook allemaal aldaar te zien. De mensen die onverhoopt niet kunnen of een andere reden hebben om niet te komen, hoop ik op een volgend feest wel te zien. 

De laatste vergadering van het kalenderjaar vindt plaats in het gemeentehuis te Bussum. Dat zal zijn 4 december a.s. De ledencommissie belooft weer een interessant programma. Ik hoop dat ik u allen kan begroeten. Als ik het wel begrepen heb, ligt er voor u allemaal een kleine verrassing klaar die te maken heeft met de Sinterklaasviering. 

Wie er namens de gemeente Bussum aanwezig zullen zijn weet ik op dit ogenblik nog niet. Ik hoop dat de vertegenwoordiging zo breed mogelijk is zodat u ook uw vragen kwijt kunt aan de beleidsbepalers en ambtenaren van de gemeente Bussum. Ook de Naarders zijn natuurlijk van harte welkom. Hoewel ook de nieuwe burgemeester in een interview met Gooitv het onderscheid maakt tussen “zand en water” (sic!), wanneer hij het heeft over Bussum en Weesp, ga ik er van uit dat Naarders die in een gemeente wonen die uit 1/3 water bestaat, toch welkom zijn in de buurgemeente. Voor alle duidelijkheid; Weesp heeft slechts 1,2 km2 water binnen haar stadsgrenzen en bij Naarden is dat 11,47 km2. Bij Muiden moet u dan denken aan ongeveer dezelfde verdeling als bij Naarden. U zult inmiddels hebben gelezen dat het officiële fusie voorstel door Gedeputeerde Staten van Noord Holland naar Den Haag is gestuurd. Het voorstel is iets uitgebreider en kunt op de gemeente sites van Naarden en Bussum lezen. Naarden, Bussum en Muiden zullen naar alle waarschijnlijkheid op relatief korte termijn samengaan.

 

 

Deel dit bericht