Bezettingsgraad Gooimeer en fusieperikelen

Zoals u weet is de FIN betrokken bij een Expertgroep die zich bezighoudt met het bestrijden van de leegstand op Gooimeer Noord. In een vorige blog liet ik u reeds weten dat het bedrijventerrein eigenlijk gekarakteriseerd moest worden als een kantorengebied met wat bedrijvigheid. In de krant is in het verleden reeds aandacht aan het instellen van deze expertgroep gegeven. Aanleiding was dat de gemeente vond dat er toch relatief veel leegstand was. Uitgegaan werd van percentages van rond de 18%. Dat zou ongeveer gelijk zijn aan het landelijk gemiddelde. Inmiddels is gebleken dat de leegstand toch nog wel wat hoger is. Dit komt omdat de leegstand over het hele terrein gemeten is en daardoor worden bedrijven als de Peugeot en Toyota garages, Chrysal en de ANWB tot de kantorenmeters geteld en dat is niet helemaal juist. Als we afzien van die zakelijke meters, dan is de leegstand aanzienlijk hoger, namelijk ongeveer 26%. In dit kader was het wel goed nieuws om te vernemen dat Bergman Clinics per 1 juli 2012 het gebouw Gooimeer 11 gaat betrekken. In dit pand is nu nog Foruminvest gevestigd, althans die naam staat op het pand. Het gaat om het hoofdkantoor van Bergman Clinics. De bewegingsklinieken zelf blijven gevestigd in het voormalige Hagemeyer pand aan de Rijksweg. De ledencommissie is bezig een afspraak te maken met de eigenaren van Bergman Clinics om dit jaar nog een FIN bijeenkomst in hun kliniek te kunnen houden. Op dat gebied verneemt u vanzelfsprekend nader.

U zult kennis hebben genomen van het feit dat 2 van onze leden vrijwillig en in het andere geval noodgedwongen, hun bedrijven gestaakt hebben. Het gaat om Kroonenberg Wonen en BK Bouw. Dit kan betekenen dat er 2 panden op Gooimeer Zuid leeg komen te staan. De FIN hoopt dat die panden gauw een nieuwe bestemming vinden. Hopelijk kan BK Bouw in het huidige gebouw en/of haar timmerfabriek een gedeeltelijke doorstart maken.

Het FIN bestuur zal in overleg met alle betrokkenen, waaronder de gemeente en de eigenaren, altijd proberen de bedrijventerreinen zo gevuld mogelijk te houden. Een volledig bezet bedrijventerrein leidt tot levendigheid en tot een grotere sociale zekerheid.

De discussie over de fusie nadert zijn einde. Een dezer dagen zijn alle opinies ingeleverd bij minister Spies van Binnenlandse Zaken. Naarden gaat nog steeds voor een G3 maar wel een waarbij er geen grond wordt afgestaan aan Weesp. Aangezien dat geen optie lijkt te zijn die voorligt zal de Kamer de mening van Naarden toch wel eens kunnen interpreteren als een keuze voor een G4. Opvallend was dat de raad van Naarden in zijn vergadering van 11 april unaniem een PvdA motie steunde waarin Weesp als een gewaardeerde buurgemeente en samenwerkingskandidaat werd bestempeld. Deze motie was ingediend om duidelijk afstand te nemen van de mening van de Raad en B&W van Bussum. Alle fracties hekelden de door Bussum in het verleden gebruikte kwalificaties aan het adres van Weesp. Wat er ook beslist wordt door de Kamer aan de samenwerking tussen de besturen van Naarden en Bussum zal in de toekomst nog wat gesleuteld moeten worden. Wordt Weesp onderdeel van de nieuwe gemeente en dat lijkt toch inmiddels een serieuze mogelijkheid, dan geldt dat a fortiori.

Deel dit bericht