Bestuurkracht gemeentes

Eind augustus publiceerde Deloitte een bestuurskracht onderzoek naar diverse gemeenten in de Regio. Jullie kunnen het stuk desgewenst via mij toegestuurd krijgen. Gooise Meren behoorde daar, vanwege de recente fusie, niet bij. Weesp en Eemnes maakten van het onderzoek ook geen deel uit, maar werden indirect wel besproken. Het is een goed onderbouwd rapport, de keuzes en aanbevelingen zijn van de aangestelde deskundige. Er is ruimte om andere keuzes te maken.
De bestuurskracht bij de onderzochte gemeentes is voldoende. Alleen Wijdemeren scoort een ruime onvoldoende. Dat komt ook wel omdat er uit die gemeente zelf veel berichten komen van geld- en capaciteitsgebrek. Hoe het precies komt dat deze fusie gemeente het zo matig doet, is wat onduidelijk. Wel is duidelijk dat de door de provincie geëiste bezuinigingen hebben geleid tot een uitholling van het ambtenarenapparaat en dat nu de capaciteit niet voldoet is om via deelneming in samenwerkingsverbanden over eind te blijven. Actief meedenken en beleid ontwikkelen, is er niet bij. Ik hoop niet dat dit het voorland is van onze eigen nieuwe gemeente. Hoe Wijdemeren er zonder fusie voor had gestaan is niet duidelijk maar in dat geval zou het ambtenarenapparaat waarschijnlijk nog zwakker zijn geweest. Iedereen werkt hard, maar er is geen back up en er is te weinig geld om het corps te versterken.

De eindaanbeveling is dat er in 2023 maximaal drie Gooise gemeentes moeten zijn en dat wanneer dat niet voor 2019 op vrijwillige basis gebeurt, de provincie actief moet meesturen. Deloitte lijkt eigenlijk van mening dat er moet worden doorgepakt naar een gemeente Gooistad (Gooi en Vecht) met 250.000 inwoners. Het komt er op neer dat de kleine gemeentes aan het eind van hun capaciteit zitten en dat de kosten van het bestuur en de hoogte van de lokale lasten op hun top zitten. Men gaat kennelijk uit van een effectiever bestuur als er gefuseerd wordt. Samenwerking is goed maar zit ook ongeveer aan haar grenzen. Wijdemeren zou bij Hilversum moeten en Weesp mogelijk ook. Als dan Blaricum en Laren bij Huizen gevoegd worden, blijft Gooise Meren wel als kleine broeder over. Misschien moeten de inwoners van het voormalige Bussum toch nog eens goed nadenken over een fusie met Weesp. In dat geval ontstaan drie ongeveer even grote gemeentes. Het huidige bestuur heeft ingezet op 10 jaar geen fusies maar of dit verstandig en haalbaar is, waag ik te betwijfelen. Of we straks de keus hebben, is mogelijk aan de provincie. Het blijft een beetje doorrommelen in de regio. Dat zal met dit rapport niet veranderen. Dat de regio de komende jaren echt sterker wordt, is wel een doel maar gezien de opstellingen van de diverse gemeenteraden niet echt voor de hand liggend.

Op woensdag 31 augustus was ik aanwezig bij de behandeling van het verkeersplan Bussum Centrum. Jullie kunnen het van internet downloaden. Er is lang aan gewerkt en er staan zaken in die in een participatietraject naar voren zijn gebracht maar of die een bestaand probleem oplossen, is toch wel de vraag. De input van met name de niet Bussumers kwam niet van harte. Dat er een probleem is dat opgelost moet worden, is voor veel raadsleden nog niet duidelijk. Dat er een onvolledig rapport ligt vanwege het ontbeken van de directe relatie met het spoor is ook wel duidelijk. Dat er mensen zijn die de oversteek Brinklaan tussen de Nassaulaan en de Havenstraat als een enorm probleem zien dat zou moeten worden opgelost door het weren van auto’s, is voor mij persoonlijk niet te begrijpen. De hele tendens in het rapport is dat de auto’s te gast moeten zijn in het centrumgebied. Of dat een insteek is waarmee Bussum een gezond commercieel centrum zal kunnen krijgen, durf ik eerlijk gezegd zeer te betwijfelen. Alles bij elkaar geen sterk stuk en het is een poging om in de verkeerde volgorde een (nog) niet bestaande problematiek op te lossen.
Dat de gemeente haar inwoners niet altijd erg serieus neemt bleek uit de wijze van behandeling. Geen microfoons en daarom een voor het publiek volkomen onverstaanbaar gebrabbel van de raadsleden. De inhoud van de vragen en antwoorden zullen best goed geweest zijn, maar niemand op de publieke tribune kon het verstaan. Ik niet en niemand die ik het gevraagd heb. Het hoogtepunt van de bijeenkomst waren de gevulde koeken.

Op woensdag 7 september is de volgende FIN bijeenkomst van het nieuwe seizoen. Zoals bekend bij Milieu Groep Midden Nederland in Ankeveen. Komt allen en neem je buren ook als die geen lid zijn gewoon mee. Die moeten namelijk hoog nodig lid worden van de gezelligste bedrijvenvereniging van de Regio. Ja, ik begrijp het ik ben niet onpartijdig, dus iedereen mag er anders over denken, maar het is zeker gezellig en nuttig om lid van de FIN te zijn. Denk ook aan het zeilen en de BBQ op vrijdag 16 september. Jullie kunnen je nog opgeven.

Deel dit bericht