Begin seizoen 2012 – 2013

We zitten inmiddels weer midden in september. Het gewone leven voor de ondernemers van Naarden en Bussum is weer begonnen. Voor de meeste van ons is september een maand waarin er veel gedaan wordt. Klanten, relaties, leads, pilots, iedereen wordt na de zomervakantie weer wakker. De FIN heeft haar activiteiten ook weer gestart. De eerste vergadering in het Weegschaalmuseum te Naarden heeft reeds plaatsgevonden. De vergadering was geslaagd. De opkomst was goed te noemen. De volgende bijeenkomst zal weer plaatsvinden in het NH Hotel Naarden. De eerste woensdag van de maand is traditioneel onze vergaderdag. Eerst hebben we op 21 september nog het FIN Golftoernooi. Ik hoop dat u zich allemaal heeft opgegeven en ik hoop dat ik veel leden in een informele setting weer kan ontmoeten. 

Ook de politiek zal na het zomerreces weer hard aan het werk gaan. Eerst hebben we natuurlijk de landelijke verkiezingen gehad. De kiezers hebben duidelijk gesproken. Eén grote wat rechtse partij en één grote wat linkse partij. Duidelijk is in welke twee partijen de kiezers hun vertrouwen hebben gegeven. Extremisme is in deze moeilijke tijd in Nederland uit den boze en dat betekent dat toch heel veel kiezers zich niet hebben laten leiden door schreeuwerig populisme. Ik persoonlijk ben daar verheugd over.

In de lokale politiek zal toch gezocht moeten worden naar een soort van samenwerking, in ieder geval tussen Naarden en Bussum maar waarschijnlijk ook tussen meerdere gemeentes. Of dat een fusie of een sterkere samenwerkingsvorm gaat worden blijft nog onduidelijk. Ook de provincie heeft weer aangedrongen op soepelheid bij Bussum. De Provincie heeft zich echter in het verleden zo zwak en onzeker opgesteld dat weinigen in deze regio nog enige notie zullen nemen van de mening van de provinciale autoriteiten als we het over dit soort kwesties gaat. 

In Naarden is Hetty Molenbrugge benoemd tot gemeentesecretaris. Zij is opvolger van Alexander Meijer die naar de Ronde Venen vertrokken is. Hetty is veel bij onze vergaderingen aanwezig en heeft toegezegd dat te zullen blijven doen. Vanzelfsprekend waar mogelijk. Het FIN bestuur heeft Hetty met haar benoeming gefeliciteerd. In Bussum is men ook op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris. Mij is niet bekend of er al vorderingen gemaakt zijn. Wij nemen aan dat we snel een aankondiging zullen ontvangen. Met betrekking tot de tijdelijke benoeming van onze burgemeester in Naarden blijft het heel stil. Dit is toch vreemd nu de benoeming feitelijk bedoeld was totdat er na een fusie met andere gemeentes een nieuwe burgemeester kon worden benoemd. Nu de fusie niet doorgaat, zou je toch enige slagvaardigheid verwachten.  

Oud wethouder Frans van Vugt heeft zijn taak in de gemeenteraad neergelegd. Frans heeft veel gedaan voor de gemeente Naarden. Als FIN hebben wij altijd goed met hem kunnen samenwerken en heeft hij zich altijd echt geïnteresseerd voor onze vereniging. Wij wensen Frans het beste toe en hopen dat we hem nog regelmatig kunnen ontmoeten. Wij wensen zijn opvolgster veel succes toe.

 

Tot slot bevatte de miljoenennota ook nog slecht nieuws voor onze regio. De aanpassing van het kruispunt Eemnes / Bunschoten wordt op de lange baan geschoven, hetgeen ook geldt voor een groot gedeelte van de werkzaamheden aan de A1 en A6. Slechts wat kleinere werkzaamheden worden nog uitgevoerd. Wanneer de projecten wel worden opgepakt is onduidelijk. Dit alles zal de doorstroming op de A1 en derhalve de bereikbaarheid van onze regio ernstig verzwakken. Helaas ziet de Overheid het aanleggen van betere wegen niet meer als een investering maar vooral als een kostenpost. Wij als FIN zijn ervan overtuigd dat het er voor zorgen dat iedereen zijn bestemming beter en minder gevaarlijk kan bereiken, grote opbrengsten heeft voor de samenleving en dat het laten voortbestaan van files om allerlei redenen diverse soorten extra kosten oplevert.

Deel dit bericht