Albert Heijn (Albert) vestiging

Op uitnodiging van het gemeentebestuur hebben John van Lambalgen, Ben Essink en Joop van Dort gesproken met wethouder Henk Lanting en beleidsambtenaar Margo Molkenboer, zulks onder meer vanwege een brief die ik namens het FIN bestuur heb gestuurd. Het FIN bestuur was onaangenaam verrast met het feit dat er op korte termijn een vrij grote verandering zou plaatsvinden op Gooimeer Zuid, terwijl wij daar als FIN niet over geïnformeerd waren. De gemeente heeft uitgelegd dat dit ook te maken had met de zomerperiode en met het feit dat er feitelijk nauwelijks vergunningen behoeven te worden afgegeven voor de vestiging van een Albert Heijn op een gedeelte van het Loogman terrein. 

De gang van zaken is besproken en duidelijk is gemaakt dat het de bedoeling is dat de FIN voortaan eerder geïnformeerd wordt. Dat kan zijn via het bestuur, maar dat zal gebruikelijk zijn via de werkgroep Parkmanagement. Alle belangrijke wijzigingen zullen zo snel mogelijk worden doorgegeven, zodat we daar adequaat op kunnen inspelen. Wij kunnen u dan beter en sneller informeren en kunnen waar nodig onze invloed uitoefenen.

Vastgesteld is dus dat Ahold voor een periode van 3 jaar een stuk terrein van de heer Loogman huurt. Ik neem aan dat iedereen dit terrein bij de oprit van de A1 richting Amersfoort kent. Het is de bedoeling dat er een ophaalcentrum van Albert Heijn (Albert) gevestigd wordt. Dat is voor mensen die hun boodschappen de dag van te voren bestellen en de volgende dag ophalen op het ophaalpunt. Het is de bedoeling dat er weinig vrachtvervoer van de aanvoer van producten is. Het gaat alleen om producten die dezelfde dag nog worden afgeleverd. Albert Heijn gaat er vooralsnog van uit dat uit het hoofddistributiecentrum één vrachtwagen per dag voldoende is. Deze vrachtwagen zal via de Energiestraat en de Chroomstraat achteruit het terrein oprijden en daar lossen. Aan de IJsselmeerweg richting Muiderberg komt voor het bushokje een afslag voor personenauto’s. Die auto’s dienen het terrein dan aan de andere kant via de Chroomstraat te verlaten. Albert Heijn gaat uit van 40 verkeersbewegingen per dag. Zo is dat aan de gemeente bekend gemaakt. De aanwezige FIN bestuursleden konden hun oren niet geloven. Meerekenend kwam ook de gemeente tot de conclusie dat dat Ahold wel heel erg veel moet kosten. Wij kennen de gemiddelde prijzen van de bestellingen niet en de marges niet precies, maar van het eerste weten we dat die gebruikelijk toch de EUR 100 niet zullen overstijgen en van het tweede weten we uit de kranten dat die marge (ook bij een ophaalverplichting) vrij laag is. Al rekenend kom je dan op een opbrengst en een kostenplaatje die niet met elkaar in verhouding staan. Het FIN bestuur heeft goede nota genomen van het verstrekte cijfer en gaat dit monitoren.

De gemeente heeft aangegeven dat ze tegen de vestiging zelf weinig kunnen doen. Het is de entree naar Naarden en er werd gegokt op een mooier groter kantorencomplex maar gezien de huidige economische malaise en het feit dat de eigenaar toch wel wat opbrengsten zou willen genereren, heeft ook de gemeente geen andere keuze dan in te stemmen. De gemeente heeft wel belang bij het in de hand houden van de verkeersproblematiek. De verkeersambtenaar heeft er vertrouwen in dat de toegang voor de IJsselmeerweg goed gaat werken. Het FIN bestuur voorziet aanzienlijk meer problemen. De toestemming voor de inrit op de IJsselmeerweg is gegeven voor voorlopig één jaar. Daarna zal er geëvalueerd worden. Met betrekking tot de verkeersbewegingen is er verder weinig mogelijkheid tot controle, of het moet volledig uit de hand lopen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van Ahold dat er ook een Bol.com afhaalcentrum komt en detailhandel zoals bijvoorbeeld een AH to Go of een kleine horeca vestiging is vanwege het bestemmingsplan en de intentie van het gemeentebestuur om geen ontheffingen op die plek te verlenen, niet aan de orde.  

Het bestuur van de FIN zal deze ontwikkelingen en de verkeersproblematiek nauw blijven volgen. 

Deel dit bericht