Het politieke en FIN seizoen staan weer voor de deur

De meeste mensen zijn weer terug van vakantie. De wat ouderen onder ons zullen liever in september gaan en hebben dus nog wat tegoed. Minder hitte, minder druk en minder kostbaar. Mijn leven als AOW-er bestaat nu vooral uit vergaderen en dat wordt tijdens de zomer veel minder. Er is dus meer tijd voor golfen en luieren. Over golf gesproken. De exploitant van de golfbaan Naarderbos heeft aangegeven niet meer te denken over het openen van de baan. Hij trekt zijn handen af van het project. Hij heeft genoeg van de “tegenwerkende  gemeente”. De wethouder krijgt de schuld maar iedereen die de politiek volgt weet dat de burgemeester en verschillende wethouders al jaren onder vuur liggen van de heer Van de Kuit maar dat de hele gemeenteraad achter het beleid op dit punt staat. Ik ken de onderliggende contracten helaas niet maar ik denk dat het een zegen zou zijn voor de gemeente als Van de Kuit zijn toezegging nakomt.

Tijdens de vakantieperiode heb ik nog wel mogen praten over de verduurzaming van de bedrijventerreinen. Daarvan houd ik jullie al zo goed mogelijk op de hoogte. Zie de andere blogs. Er is een ambassadeursgroep gevormd met daarin onder meer lokale ondernemers.

Ik ben ook geraadpleegd over bedrijvigheid op Crailo. Voor het ensemble (kazerneterrein) zijn al drie contracten met veel belovende bedrijven gesloten of die zijn zo goed als rond. Het ging in dit geval om de 3,2 hectaren grond voor bedrijven. Links bij de ingang. De denkrichting is nu vooral 1 of 2 grotere bedrijven / panden. Bedrijvigheid, kantoorgebouwen daaronder niet begrepen. Uitplaatsing van bestaande bedrijven uit de bebouwde kom klinkt aantrekkelijk maar is moeilijker te managen, zal tot wat mindere kwaliteit panden leiden en leidt mogelijk tot verrommeling. De gemeenschappelijke exploitatie maatschappij (GEM)wil toch het liefst een hoogwaardige uitstraling. Ik heb me als privé persoon achter die mening geschaard. De echte discussie moet nog gevoerd worden dus mensen die uitgesproken ideeën hebben kunnen zich melden. Bij mij of anders bij de GEM, de heer Jan Nieuwenhuizen.

Door de gemeente ben ik geraadpleegd over het autoluw maken van de vesting. Niet veel van onze leden zullen die route gebruiken om naar Bedrijventerrein Gooimeer te komen. Het is niet een route die echt voor de hand ligt. De A1 en buiten om bij de Torenflat is vaak sneller en ongeveer even kort. Bijna niemand woont echt handig buiten de vesting om de weg door de vesting als sluiproute te gebruiken. Dat is zelfs zo voor dagen met filevorming op de A1. Bij sluipverkeer voor doorgaand verkeer ligt dat soms iets anders. Op zich hebben wij daar als FIN wat minder belang bij. Nu kan het zijn dat er binnen de FIN mensen zijn die het uitgangspunt, autoluw maken, wat ver vinden gaan en bovendien straks toch willen meepraten over de dan te nemen maatregelen. Ik zou zeggen houdt het participatietraject in de gaten en geef waar het kan je mening. Als persoon of als bedrijf.

Van Post.nl kreeg ik het bericht dat de postbussen op de Energiestraat per 1 oktober worden opgeheven. De postbussen verhuizen naar een winkel op de Huizerweg in Bussum. Voor onze ondernemers in het Naardense deel van de gemeente vrij ver rijden en dus niet erg handig. Helaas is deze maatregel zonder enige consultatie genomen. De reden is niet bekend gemaakt.

Verder gaan de waterschapslasten omhoog. Er wordt in het algemeen gediscussieerd over de verdeling tussen huishoudens en andere belastingplichtigen waaronder ondernemingen. Die verhouding zou zoek zijn. Wij leven helaas wel in het slechtst mogelijke gebied. Een verhoging van 35% valt ons ten deel. Dit omdat Waternet, die bij ons het waterschap (AGenV) de financiële administratie verzorgt, er de laatste jaren een puinhoop van heeft gemaakt en omdat er in het verleden te weinig geïnvesteerd of gereserveerd is. Voor deze inhaalslag, deels veroorzaakt door mismanagement, moeten wij helaas boeten met verreweg de grootste verhoging van alle waterschappen (en hoogheemraadschappen) in ons land. Tja, iets te veel invloed van Amsterdam (Waternet) en je bent als burger al snel de klos.

De gemeenteraad gaat in september ook weer los. Er is veel te doen. Het zal vast weer een druk jaar worden. Hopelijk komen er wat bouwplannen echt van de grond. Het zogenaamde Barbapapa project is daarbij extra interessant voor de liefhebber. Het gaat niet om echt veel woningen maar de casus is afwijkend. Er zijn veel bezwaren ingediend onder andere door het GNR die tegen haar eigen aandeelhouder, de gemeente Gooise Meren, procedeert.

De Tweede Kamer verkiezingen in november worden het politieke hoogtepunt van het jaar. Inclusief de verkiezingscampagne wachten ons roerende tijden. Nu Pieter Omtzigt met zijn NSC (een wat erg veel voorkomende afkorting) deel gaat nemen is het de vraag hoe de BBB daar onder gaat lijden en of de combinatie GL/PvdA nu juist wel of niet garen spint bij de deelname van voornoemde twee partijen. Spannend.

De volgende FIN bijeenkomst is op woensdag 6 september bij de Kringloper onderdeel van de Tomingroep. Daarna gaan we zeilen en BBQ-en op vrijdag 22 september. Jullie hebben de uitnodiging inmiddels ontvangen. Ik hoop in beide gevallen op een grote deelname.

We feliciteren Drukkerij Imprimo (Rob Pekelharing) met haar nieuwe onderkomen op het bedrijventerrein Nieuwe Vaart te Bussum. Tevens wensen wij Marga Groot een spoedig herstel en hopen wij dat ze Naarderheem snel kan verlaten. Tot slot een hernieuwde oproep aan leden die bereid zijn om eens een FIN bijeenkomst te organiseren of een meer informele borrel te hosten. Ook zijn nog steeds extra vrijwilligers nodig op diverse terreinen en vragen we iedereen met ideeën over de FIN organisatie en de bijeenkomsten die te melden. Input wordt zeer op prijs gesteld.

Joop van Dort eind augustus 2023

Deel dit bericht