1000 dakenplan. Een samenwerking van de gemeente, Wattnu en de FIN.

Ze hebben mij altijd geleerd dat je in een blog of artikel altijd met je belangrijkste nieuws of conclusie moet beginnen. Nu ik jullie aandacht heb, wens ik jullie te attenderen op het feit dat de volgende FIN bijeenkomst niet plaats vindt op de eerste woensdag van de maand, maar dit keer op woensdag 8 maart. Dit heeft te maken met het feit dat er een schoolvakantie is op 1 maart maar ook met een verzoek van Energie Coöperatie Wattnu en de gemeente om op die dag een bijzonder moment te vieren. Op die dag zal namelijk bij Toyota Toonen in Naarden en bij de brandweer in Naarden een nieuw zonnedak operationeel worden. Wethouders Boudewijnse en Schimmel zullen samen met Hans Toonen de opening verrichten. Alle FIN leden en alle ondernemers met (grotere) daken in onze gemeente, eigenaren en huurders, zijn uitgenodigd om dit feestje mee te vieren. Wattnu zal ons ook informeren over het 1000 daken plan en wat ze verder nog voor ons ondernemers kunnen betekenen. Als FIN werken we aan parkmanagement en aan verduurzaming. Daarbij wordt een nauwe samenwerking met Wattnu en de gemeente nagestreefd. We zijn goed op weg. Jullie krijgen van Liesbeth natuurlijk allemaal nog een uitnodiging met een programma. Houd rekening met de afwijkende datum en kom gezellig langs. Er valt ook veel te leren en wie weet energie en daarmee ook geld te besparen.

Op 15 maart aanstaande mogen we weer stemmen. Voor de Eerste Kamer. Sorry voor de provincie en de waterschappen. Zonder dat de Eerste Kamer bezetting en de daaraan verbonden stemverhoudingen in het hele parlement een rol zouden spelen, zou waarschijnlijk bijna niemand gaan stemmen. Er zijn maar zeer weinig mensen die weten wat een provincie doet en de meeste mensen zullen zelfs de naam van 1 volksvertegenwoordiger in Haarlem niet kennen. Over de waterschappen hoeven we het helemaal niet te hebben. De meeste inwoners weten zelfs niet onder welk waterschap ze vallen en het is hen een raadsel waarom we over het algemeen bestuur moeten stemmen. Waterschappen doen belangrijk werk maar daarvoor is geen democratisch gekozen bestuur nodig. Breng het onder bij de provincie en stem 1 keer. Ons waterschap Amstel Gooi en Vechtstreek (AGV), met de recent benoemde Joyce Sylvester als dijkgraaf, weet overigens wel de media te halen. Bestuurlijke ruzie en een moeilijke samenwerking met Waternet. Die laatste organisatie staat door een rammelende automatisering, wanbeleid en wanbestuur hevig ter discussie. Dit dan volgens onder meer de Telegraaf, andere kranten en LinkedIn etc. Jammer dat dit de voornaamste reden is waarom het waterschap in het nieuws is. Toch hoop ik dat iedereen gaat stemmen en zich van te voren een beetje inleest over wat de provincie en waterschappen doen. Wat dat betreft heeft het waterschap het mogelijk nog wel iets beter voor elkaar dan de provincie. Bij ons in Noord Holland zou je bijna denken dat de provincie vooral bezig is met de reclame in bushokjes.
In Gooise Meren is het even rustig. Wethouder Nico Schimmel gaat een leuke dag voor ondernemers organiseren. In (het) Spant in Bussum. Dat evenement vindt plaats op maandag 3 april aanstaande. Iets om naar uit te kijken. Zet de datum alvast in jullie agenda.

De woonbouwplannen in onze gemeente lijken steeds dichter bij de uitvoering te komen. Ook Crailo gaat gewoon door nu de laatste bezwaren door de Raad van State van tafel zijn geveegd. Gelukkig weegt de bouw van 590 woningen en de realisering van 5 hectaren bedrijventerreinen toch zwaarder dan enkele nogal zwakke en late argumenten van een kleine groep bezwaarmakers. Op door mij namens ondernemers gestelde vragen over hoe het nu zit met de uitgifte van de grond voor bedrijven, kon ik helaas nog steeds geen antwoord krijgen. Hoe is inschrijvingsprocedure, wanneer gaat die van start, wie komen in aanmerking, waar moet een inschrijving aan voldoen en wat gaat het kosten. Daarover is nul communicatie geweest en kennelijk staat er nog niets op papier. De reden zou zijn dat er gewacht werd op de uitspraak van de Raad van State. Wat dat met communicatie te maken heeft is een raadsel en als er (nog) niet uitgevoerd kan worden, kan je juist de procedures etc. bespreken en op schrift zetten. Als ondernemers mogen we wel wat vraagtekens zetten bij de inzet van de Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschappij (GEM) Crailo.

Joop van Dort februari 2023

Deel dit bericht