1 april bij FIN geen grap

Op 1 april was er een FIN ledenbijeenkomst in het NH Hotel Naarden. Niemand heeft dat als een grap gezien. Het onderwerp was serieus en de opkomst was erg goed. Luc de Vries projectleider bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gaf een boeiende presentatie. Helaas geen mooie beelden van het traject dat door Rijkswaterstaat met haar partners inmiddels al verwezenlijkt wordt. Luc vertelde met name over zijn project en dat is het gedeelte van de A1 tussen het knooppunt Muiderberg en Eemnes. Boeiend en goed dat er serieus gekeken gaat worden naar alle oorzaken en gevolgen. Uiteindelijk zal er toch wel uitkomen dat er iets moet gebeuren aan de capaciteit van die weg. Andere (deel) oplossingen kunnen ook een rol spelen, zo maakte Luc ons duidelijk. Er werden veel vragen gesteld en dat betekent dat dit vrij technische onderwerp ons toch boeide en bezighield.

De borrel en het aansluitende diner werden heel goed bezocht. Alles bij elkaar was het weer een succesvolle avond.

Op dezelfde avond vergaderde de Staten Generaal en om precies te zijn de Tweede kamer plenair over de fusie. Bussum had van te voren een bombrief neergelegd waarin nog iets duidelijker stond dat als Muiden niet schoon werd opgeleverd, er binnen de gemeente Bussum geen draagvlak was. Dit kennelijk in de hoop dat geen draagvlak zou betekenen dat de Kamer de fusie dan ook zou afblazen, immers de fracties in de Kamer geven eigenlijk unaniem aan pas voor fusies te zijn wanneer die door de betroffen gemeentes gedragen worden. Uit de verslagen die mij bereikten krijg ik niet de indruk dat de Kamer in dit geval ooit nog anders zou gaan beslissen dan pro fusie, maar feit is dat er toch wat meer harde toezeggingen zijn gedaan. Of de raad van Bussum tevreden is weet ik nog niet maar de Tweede en waarschijnlijk de Eerste Kamer, lijken deze fusie inmiddels als een hamerstuk te zien. Ook Bussum zal het dus met de uitkomst moeten doen.

Naarden is deze dagen weer in het nieuws vanwege de jaarlijkse Matthaus Passion. Veel belangrijke bezoekers en daarnaast ook nog bijna 10.000 echte liefhebbers. Het zet Naarden op de kaart en hopelijk gaat dat in 2016 voor de hele nieuwe gemeente Gooise Meren gelden. Niet alleen met muziek maar ook met andere evenementen en monumenten. Het trekken van meer toeristen heeft al de volle aandacht en dat zal in een grotere nieuwe gemeente alleen nog meer versterkt gaan worden. Er komt regionaal ook geld beschikbaar voor projecten die te maken hebben met of aanhaken bij, de Floriade. Als Regio willen we graag profiteren van een dergelijk groot evenement vlak bij ons in de buurt. Op dit punt is er echter ook wat minder goed nieuws. De gratis wi-fi in de centra is na een oorspronkelijke geestdrift helaas van de baan. De gemeentes in de Regio konden of wilden toch niet aan alle eisen voldoen. Er zijn ook meer praktische redenen de kosten niet te maken. Er zijn echter plekken in Nederland waar daarover heel anders gedacht wordt en met name voor buitenlanders die slechts tegen hoge kosten mobiel kunnen internetten etc is geen gratis wi-fi toch wel een beletsel. Bepaalde gemeentes waaronder in ieder geval ook Naarden en ik dacht Bussum en Laren gaan de zaak nog wel nader onderzoeken.

In de Economic Board hebben we onder overhandiging van een klein presentje afscheid genomen van onze zeer gewaardeerde voorzitter, de gedeputeerde Jan van Run. Naar verwachting neemt de nog te benoemen gedeputeerde EZ het roer straks weer over. In de tussentijd is Henk Heijman plaatsvervangend voorzitter. Er is constructief overleg met de portefeuillehouders, er komt geld voor de inventarisatie van de kansen met betrekking tot de Floriade, er wordt gewerkt aan een retailplan, er is een concept governance statuut, er komt betaalde ambtelijke ondersteuning en er komen waarschijnlijk fondsen beschikbaar voor een op te richten Kredietunie.

Door alle bovenstaande feiten zal de Regio versterkt worden. De noodzaak daarvoor wordt inmiddels breed en in alle negen gemeentes gedragen.

Deel dit bericht